top of page

מכינת הישג

למנהיגות חברתית

בית אוהב, תומך, מחנך ופורץ דרך לחיילים בודדים לעתיד.

לתרומה

מכינת הישג למנהיגות חברתית - המכינה הראשונה בארץ לחיילים בודדים עומדת להיפתח בספטמבר הקרוב.
בזכות התרומות שלכם נוכל לוודא שהמכינה יכולה להתקיים ולהצליח

תדירות

One time

Monthly

Amount

18.00 ₪

50.00 ₪

100.00 ₪

250.00 ₪

500.00 ₪

1,000.00 ₪

Other

בספטמבר הקרוב יפתח המחזור הראשון והיוקרתי של מכינת הישג למנהיגות חברתית. 
המכינה הראשונה בארץ שמיועדת אך ורק לחיילים בודדים - עולים וישראלים!

המכינה מוקמת על ידי בוגרי קרן הישג, שהוכרו כחיילים בודדים במהלך שירותם הצבאי, ומותאמת באופן מדויק לצעירים מצוינים שעתידים להיות מוכרים כחיילים בודדים. 

תחומים מובילים במכינה:

שבועות התנדבות, מסעות וטיולים ברחבי הארץ, למידה משותפת, ומפגש עם החברה הישראלית.  
מעטפת ייחודית לקהל היעד:
עובדת סוציאלית במשרה קבועה,
ומערך של משפחות מאמצות בסופי השבוע על ידי בוגרי קרן הישג.
(חיילים בודדים בעבר)  
מכינה משולבת של ישראלים ועולים חדשים מכל העולם.
מיקוד העשייה החברתית
בשיקום העוטף.
חייל חסר עורף משפחתי
 • חייל שאין לו כל קשר עם הוריו.

 • חייל הנמצא בקשר עם הוריו, אך אין לו כל אפשרות להתגורר עמם והם אינם משמשים עבורו תא משפחתי מתפקד ותומך.

 • במקרים מסויימים - חייל שהתגורר אצל משפחת אומנה עד גיל 18.

חייל בודד יתום
 • חייל שהתייתם משני הוריו.

חייל בודד עולה
 • חייל שהוריו מתגוררים באופן קבוע בחו"ל והוא עלה לארץ בגפו.

 • חייל שהוריו היגרו לחו"ל.

 • חייל שהוריו יצאו לשליחות בחו"ל לתקופה של חצי שנה ומעלה.

החיילים הבודדים

החיילים הבודדים

האתגרים איתם חיילים בודדים מתמודדים

 • בדידות עמוקה.

 • מחסור בתמיכה ומבוגרים מיטיבים.

 • חוסר ידע כיצד להתמודד עם בירוקרטיה ישראלית.

 • חוסר ידע כיצד להתמודד עם משברים.

 • נקודת פתיחה נמוכה יותר באזרחות. חוסר ידע כיצד להתנהל כלכלית ולהימנע מחובות והיעדר מיומנויות נדרשות להגעה לעצמאות כלכלית.

 • אין בית לחזור אליו.

 • אין חשיפה לשכבות שונות בחברה הישראלית.

מכינת הישג למנהיגות חברתית תהווה בית עבור בני נוער ישראלים ועבור בני וער אשר עלו מחו"ל, אשר עתידים, ברמת סבירות גבוהה להיות מוכרים כחיילים בודדים בעת שירותם הצבאי.

כרטיסים

2,000

מלש"בים מוכרים כחיילים בודדים עוד בטרם גיוסם

7,000

חיילים בודדים בצה״ל

60

מכינות קדם צבאיות בישראל

נתונים נכון לשנת 2023

4,500

חניכים במכינות קדם צבאיות בישראל

מכינת הישג למנהיגות חברתית היא המכינה היחידה בישראל
שפונה אך ורק לחיילים בודדים

2,000

מלש"בים מוכרים כחיילים בודדים עוד בטרם גיוסם

7,000

חיילים בודדים בצה״ל

60

מכינות קדם צבאיות בישראל

נתונים נכון לשנת 2023

4,500

חניכים במכינות קדם צבאיות בישראל

נתונים נכון לשנת 2023

מכינת הישג למנהיגות חברתית היא המכינה היחידה בישראל
שפונה אך ורק לחיילים בודדים
קשת זיגי אוגד

יו"ר צוות ההקמה

רועי מילשטיין

סיו״ר צוות ההקמה

אליה לוי

גזבר צוות ההקמה ומנכ״ל העמותה

מרים בן יקר

מנהלת תחום גיוס משאבים ותרומות

ג׳יין דכטיאר

מנהלת תחום גיוס חניכים ומנהלת תחום פיתוח הדרכה

דורון לוי

מנהלת תחום שיווק ומדיה

פאריאל איל

צוות לוגיסטיקה ושיתופי פעולה

אילן פרידמן

צוות לוגיסטיקה

לין יהב

 אחראית תכנים חינוכיים

דנה דהן

מנהלת תחום משאבי אנוש וקהילת הישג

קרין בן שמחון

חברת צוות הקמה

דרבה פיקדה

צוות תכנים חינוכיים

ירדן אברמסון

צוות גיוס חניכים

אפי בן יקר

מנהל צוות לוגיסטיקה ושיתופי פעולה

יהונתן צאיג

חבר צוות הקמה

עידן ללוש

צוות שיווק ומדיה

מיטל שטלונג

צוות שיווק ומדיה

משה פארין

צוות שיווק ומדיה

הצוות שלנו

עמותת מכינת הישג למנהיגות חברתית הוקמה ע"י בוגרי קרן הישג, שהינה קרן מלגות על בסיס מצוינות לחיילים בודדים משוחררים. צוות ההקמה של המכינה מורכב מכ-20 בוגרים ומלגאים של קרן הישג, המגיעים גוון תחומים ומעיסוקים שונים וכעת חולמים וחיים את הקמת המכינה.

 

כל חברי צוות ההקמה של המכינה הוכרו כחיילים בודדים בעת שירותם הצבאי, כל אחד בנסיבות שונות.

בהתאם, חברי צוות ההקמה מודעים ומכירים באופן אישי את המצוקה, הקושי והבלבול הרב אשר קיים אצל נוער בודד לפני הגיוס לצה"ל, במהלך השירות הצבאי ולאחר השחרור, ומאמינים שמכינה ייעודית תוכל לתת מענה לקשיים אלו, ולהוות בית וקהילה עבורם.

בואו לתמוך במכינה היחידה בישראל המיועדת לחיילים בודדים!

מכינת הישג למנהיגות חברתית היא המכינה הראשונה בארץ לחיילים בודדים העומדת להיפתח בספטמבר הקרוב.
בזכותכם ובזכות התרומה שלכם נוכל לספק לנוער חסר עורף משפחתי / נוער בית תומך והכנה לקראת שירותם הצבאי.​
אנו מזמינים אתכם לתרום כמיטב יכולתכם בהעברה חד פעמית או בהוראת קבע כמיטב יכולתכם.
 
להעברה בנקאית:
מכינת הישג למנהיגות חברתית
בנק דיסקונט
סניף 14
מספר חשבון: 204481904

להעברה בפייפאל:

תדירות

One time

Monthly

סכום

18.00 ₪

50.00 ₪

100.00 ₪

250.00 ₪

500.00 ₪

1,000.00 ₪

Other